Gwara a zadania szkoły powszechnej

Henryk Friedrich

Poradnik Językowy 3/1938-1939 s. 34-38
Dział: Z życia wyrazów i rzeczy