W sprawie Olzy i Śląska Zaolziańskiego (artykuł informacyjny)

Jerzy Żebrowski

Poradnik Językowy 3/1938-1939 s. 41-43
Dział: Roztrząsania