Objaśnienia wyrazów i zwrotów

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 3/1938-1939 s. 43-45
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów