Zdanie i jego struktura formalna. (Uwagi o charakterze dyskusyjnym)

Jan Tokarski

Poradnik Językowy 6/1938-1939 s. 77-83
Dział: Artykuły