Uwagi o zniekształceniach wyrazowych. (Dokończenie)

Jerzy Żebrowski

Poradnik Językowy 6/1938-1939 s. 84-86
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ik/-yk