Do historii podziału dialektycznego Mazowsza

J. [Józef] Tarnacki

Poradnik Językowy 6/1938-1939 s. 93-96
Dział: Z życia wyrazów i rzeczy

Wyrażenia:
-ka-ec-arz-ak-nik