Z dziejów języka polskiego na ziemiach wschodnich [Antoine Martel, La langue polonaise dans les pays ruthènes: Ukraine et Russie Blanche 1569/1667, Lille 1938]

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 6/1938-1939 s. 96-100
Dział: Recenzje