O tzw. etymologii ludowej

Jerzy Żebrowski

Poradnik Językowy 7/1938-1939 s. 125-127
Dział: Roztrząsania