W sprawie gwary uczniowskiej [Ignacy Schreiber, O gwarze uczniowskiej, Kraków 1939]

Henryk Friedrich

Poradnik Językowy 7/1938-1939 s. 130-133
Dział: Recenzje