Co piszą o języku?

W. G. [Wiktor Godziszewski]

Poradnik Językowy 7/1938-1939 s. 133-135
Dział: Co piszą o języku?

Wyrażenia:
-izna/-yzna