Uwagi o nazwach osobowych. (Z powodu pracy ks. Kozierowskiego) [Stanisław Kozierowski, Nazwiska,przezwiska, przydomki, imiona polskie niektórych typów słowotwórczych, Poznań 1938]

E. [Edward] Klich

Poradnik Językowy 8/1938-1939 s. 153-156
Dział: Roztrząsania

Wyrażenia:
-da-an-ana-ega-oga-a-ura-ski-cki-icz-owicz/-ewicz-ic-owic/-ewic-ny-ty-styczyk-ik/-yk-yl