Parę uwag o mazurzeniu

Halina Koneczna

Poradnik Językowy 8/1938-1939 s. 156-158
Dział: Roztrząsania