Jeszcze o "etymologii ludowej" (notatki terminologiczne)

J. Ż. [Jerzy Żebrowski], H. Fr. [Henryk Friedrich]

Poradnik Językowy 8/1938-1939 s. 158-160
Dział: Roztrząsania