O rymach kobickich

Jerzy Żebrowski

Poradnik Językowy 8/1938-1939 s. 160-162
Dział: Roztrząsania