Stanisław Dubisz, Język – historia – kultura (wykłady, studia, szkice), Warszawa 2007

Małgorzata B. Majewska

Poradnik Językowy 8/2009 s. 108-110
Dział: Recenzje