Zapytania i roztrząsania: 7. Ciążeń, dop. Ciążnia czy Ciążenia? 8. Przepisywanie na maszynie czy przepisywanie maszynowe? 9. Biuru czy biurowi? 10. Archiwum aktów czy akt? 11. Kowerta czy koperta? 12. Mankiety czy manszety? 13. Pięć miejsc bagażu...? 14. Nowodruck a Nowo-Święciany? 15. Plik - plika<? 16. Pisało w gazecie? 17. Pierwsze słyszę? 18. Port Gdańsk? 19. Nachschlagebuch - Stichchwort po polsku?

[Redakcja]

Poradnik Językowy 2/1925 s. 21-24
Dział: Zapytania i odpowiedzi