Zapytania i roztrząsania: 20. Odprowadzić gotówkę czy oddać? 21. Państwo Prezydentostwo czy Państwo Prezydentowie? 22. Patrzał, czy patrzył? 23. Zasuwa. 24 -27. [Pisownia liczebników]. 28. [ 6 przypadek l. poj. od dobro, zło?]. 29. Jak brzmi 2. przypadek l. mn. tło. 29. W oddziale, czy w oddziele? 31. Cesarzy czy cesarzów, kluczy czy kluczów, krzyży czy krzyżów? 32. 24 godziny, czy 24 godzin? 33. Szklanny, czy szklany? 34. Pojedynczy, czy pojedyńczy? 35. Wykonywa, czy wykonuje (wykonywuje)? 36. Pozwalam sobie, czy to po polsku? 37. Różnić się między sobą czy od siebie? 38. Podoba mi się bardziej, czy więcej? 39. Wiele ludzi czy wielu ludzi? 40. Nie z imiesłowami czynnemi... 41. Nie dokonywa nic, czy niczego? 42. [Pisownia łączna:] niedowidzieć, niedoceniać, jak gdyby. 43. Od akt mian. l. poj.?

[Redakcja]

Poradnik Językowy 3/1925 s. 36-40
Dział: Zapytania i odpowiedzi