Pozytywnie o negacji

Ewa Rudnicka

Poradnik Językowy 8/2009 s. 103-107
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów