Gdańscy przyjaciele a język polski ["Zweiter Messe-Sondernummer des Danziger Kurier" nr 27, z dnia 2 lutego 1925]

L. B.

Poradnik Językowy 3/1925 s. 44-45
Dział: Gdańscy przyjaciele a język polski