Słownictwo kolejowe [Komisja Językowa Ministerstwa Kolei Żelaznych, Okólnik Językowy nr 9 z grudnia 1924]

Karol Stadtmüller

Poradnik Językowy 3/1925 s. 45-46
Dział: Nowe książki