Zapytania i roztrząsania: 46. Pobory służbowe czy płaca, uposażenie? 47. Zaczepione czy zaskarżone orzeczenie? 48. W odpowiedzi na... 49. W odniesieniu do... 50. Wnoszę o mianowanie . 51. Zarekurowane orzeczenie. 52. W sprawie odnoszącej się do... 53. W ślad (śladem) pisma... 54. Rozporządzenie w przedmiocie organizacji władz... 55. Na imię (imieniem)... 56. Gdzie akcentować jednakże. 57. Funt sterling czy funt szterling? 58 Kredytować czy... borgować? 59. Jarmark (wyraz obcy) czy... kiermasz lub targ? 60. Dach, czy ... strzecha, może kalenica lub szczyt? 61. Jaka różnica między... ukrop, wrzątek, war a woda? 62. Jaka różnica między... koszałka, opałka, kobiałka? 63. Jak poprawniej ... kubeł czy wiadro? 64. Jak będzie trwanie od dzień? 65. Skąd pochodzi i co znaczy drobnicowy?

[Redakcja]

Poradnik Językowy 4/1925 s. 51-54
Dział: Zapytania i odpowiedzi