Karol Stadtmüller, Słownictwo rzemieślnicze. IV. Dział skórniczy. Garbarstwo, kuśnierstwo, rękawicznictwo, rymarstwo, siodlarstwo i szewstwo, Kraków 1922

Browicz [Tadeusz Browicz]

Poradnik Językowy 4/1925 s. 63-64
Dział: Nowe książki