Karol Stadtmüller, Słownictwo rzemieślnicze. IV. Dział włókienniczy. Introligatorstwo, powroźnictwo, przędzalnictwo, tapicerstwo i tkactwo, Kraków 1922

Jan Kunstmann

Poradnik Językowy 5/1925 s. 79-80
Dział: Nowe książki