Poprawność językowa w teorii a praktyce

R. [Roman] Zawiliński

Poradnik Językowy 6-7/1925 s. 81-83
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
wykluczaćten ostatni