O poprawność języka ["Kurier Warszawski" 29/3, 1925]

Adam Ant. [Adam Antoni] Kryński

Poradnik Językowy 6-7/1925 s. 96-100
Dział: Przedruki