Władysław Orkan, Kostka Napierski. Powieść z XVII w., Warszawa [1925]

Mgr.

Poradnik Językowy 6-7/1925 s. 101-102
Dział: Pokłosie (z dzieł)