Karol Stadmüller, Słownictwo rzemieślnicze. VI. Dział zbożowy: młynarstwo, piekarstwo. VII. Dział ceramiczny: ceglarstwo, garncarstwo i zduństwo, Kraków 1923

T. [Tadeusz] Szafran

Poradnik Językowy 6-7/1925 s. 103-104
Dział: Nowe książki