Ma na imię... [do nru 105]. 107. Miarodajny... 108. Głosować wniosek... 109. Habilitować kogo... 110. Rostschutz - po polsku? 111. W pierwszym rzędzie. 112. Lipie - lipski, Słupia - słupski?

[Redakcja]

Poradnik Językowy 8/1925 s. 108-110
Dział: Zapytania i odpowiedzi