Wyjaśnienie zwrotu drzeć koty

Z. [Zygmunt Witold] Wasilewski

Poradnik Językowy 8/1925 s. 110-111
Dział: Wyjaśnienie zwrotu >>drzeć koty<<