Współczesne tendencje ograniczania wariantywności składniowo-semantycznej

Antonina Grybosiowa

Poradnik Językowy 9/2009 s. 9-15
Dział: Artykuły i rozprawy