O pochodzeniu nazwisk żydowskich na ziemiach wschodnich

S. Malewicz

Poradnik Językowy 8/1925 s. 111-113
Dział: O pochodzeniu nazwisk żydowskich