113. Współczuć z kim czy komuś? 114. Czekać na kogo czy za kimś? 115. Filomat czy filomata? filomatyczny czy filomacki? 116. Czasby był czy czasby było? 117. Nie dokonał nic czy niczego? 117. Czy poprawne jest zdanie: zaniedbał wyjaśnić swego stanowiska? 119. Zwęzić a ścieśnić - jaka różnica? 120. Opowiadać się za czem czy oświadczyć się za czem? 121. Odnosić się do kogo? czy nie lepiej zwracać się? 122. Jak utworzyć przymiotniki od nazw miejscowości: Tarnowskie Góry, Królewska Huta?

[Redakcja]

Poradnik Językowy 9/1925 s. 122-124
Dział: Zapytania i odpowiedzi