O pochodzenie nazwiska Mickiewicz

S. Malewicz

Poradnik Językowy 9/1925 s. 127-127
Dział: O pochodzenie nazwiska >>Mickiewicz<<

Wyrażenia:
-icz