Z broszur zapomnianych [O języku w rzeczach stworzonych, Warszawa XIX w. b. r.]

Z. [Roman Zawiliński]

Poradnik Językowy 9/1925 s. 128-129
Dział: Artykuły