W obronie języka ["Kurier Warszawski" 26 września 1925 r.]

Z. Dębicki

Poradnik Językowy 9/1925 s. 129-131
Dział: Przedruki