Adam Antoni Kryński,O języku urzędowym doby dzisiejszej, zwłaszcza w sądownictwie. Odczyt publiczny, wygłoszony 6 marca 1925 w auli Uniwersytetu Warszawskiego, odbitka z "Gazety Administracji i Policji Państwowej", Warszawa 1925

Józef Muczkowski

Poradnik Językowy 9/1925 s. 132-135
Dział: Nowe książki