Karol Stadtmüller, Słownictwo rzemieślnicze. X. Dział budowlany: kamieniarstwo, malarstwo, murarstwo, szklarstwo i ogólne, Kraków 1923

Aleksander Biborski

Poradnik Językowy 9/1925 s. 135-136
Dział: Nowe książki