W sprawie pisowni nazw geograficznych

St. [Stanisław] Pawłowski, Redakcja

Poradnik Językowy 10/1925 s. 138-141
Dział: Artykuły