Operacje iterujące w języku polskim (wprowadzenie do opisu)

Adam Dobaczewski

Poradnik Językowy 9/2009 s. 26-36
Dział: Artykuły i rozprawy