Spis wyrazów i zwrotów objaśnionych w roczniku XXII (1925) „Poradnika”

[Redakcja]

Poradnik Językowy 10/1925 s. 146-147