Z zagadnień językowo-stylistycznych. Kilka uwag o języku powieści Jerzego Andrzejewskiego [Jerzy Andrzejewski, Ład serca, Warszawa 1939]

Henryk Friedrich

Poradnik Językowy 9-10/1938-1939 s. 180-184
Dział: Artykuły