O pracy nad projektem Synchroniczno-diachroniczne badania nad współczesnymi nazwami osobowymi

Stanisław Dubisz, Zofia Zaron, Jolanta Chojak, Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, Piotr Sobotka, Celina Heliasz, Magdalena Horodeńska-Ostaszewska, Marzena Stępień

Poradnik Językowy 9/2009 s. 37-45
Dział: Artykuły i rozprawy