Uwagi z powodu dzieła S. Szobera [Stanisław Szober, Słownik ortoepiczny. Jak mówić i pisać po polsku, Warszawa 1937]

Stanisław Słoński

Poradnik Językowy 9-10/1938-1939 s. 199-203
Dział: Recenzje