W sprawie oczyszczenia słownictwa kucharskiego z naleciałości obcych

J. [Jan] Rzewnicki

Poradnik Językowy 1/1927 s. 1-6
Dział: Artykuły