1. Nazwisko Gołąb w dop. Gołąba czy Gołębia? 2. Czy nazwisko Sanguszko jest odmienne? 3. Piłsudski czy Piłsudzki? 4. Niedościgły - niedościgniony - niedościgniety

[Redakcja]

Poradnik Językowy 1/1927 s. 10-11
Dział: Zapytania i odpowiedzi