Na chodzie ["Kurier Warszawski", z 7 lipca 1926]. Tramwaje bydgoskie ["Kurier Warszawski", z 10 grudnia 1926]

Sęk.

Poradnik Językowy 1/1927 s. 13-15
Dział: Wycinki z gazet

Wyrażenia:
na chodzie