W sprawie oczyszczenia słownictwa kucharskiego z naleciałości obcych. II.

J. [Jan] Rzewnicki

Poradnik Językowy 2/1927 s. 19-21
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
marmeladasałataserweta