O poprawność języka. (Dokończenie) ["Kurier Warszawski" 23 września 1926]

A. A. [Adam Antoni] Kryński

Poradnik Językowy 2/1927 s. 29-31
Dział: O poprawność języka