Kim jest i na czem kto gospodaruje?

Aleksander Pragłowski

Poradnik Językowy 2/1927 s. 31-32
Dział: Słuszne uwagi