Na marginesie jeszcze jednego konkursu słowotwórczego

J. [Jan] Rzewnicki

Poradnik Językowy 3/1927 s. 35-36
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
radioamatorbroadcastingspeaker